Vanwege de faillissementen kunnen wij de levering van bestelde goederen niet langer garanderen. In overleg met de curatoren is daarom besloten om de webshops tijdelijk te sluiten.


Wat is een faillissement?

Een faillissement is een algehele beslaglegging op het hele vermogen van de failliet ten behoeve van al zijn schuldeisers. Het faillissement heeft als gevolg dat schuldeisers zelf geen betaling door de failliet meer mogen afdwingen. Zij kunnen alleen betaling verkrijgen door hun vordering bij de curator in te dienen. De bezittingen van de failliet worden door de curator verkocht volgens de wettelijke rangorde verdeeld.

Ik heb zaken in reparatie gegeven, wat nu?

Indien u als consument zaken in reparatie heeft gegeven aan de gefailleerde of anderszins uw eigendommen aan de gefailleerde heeft afgegeven, wordt dit eigendomsrecht door de curator onderzocht. U kunt daarover mailen naar sf.consument@stellicher.nl, waarbij u stukken dient toe te voegen waaruit uw eigendomsrecht blijkt. Is hetgeen afgegeven is inderdaad uw eigendom dan kunt u dit ophalen.

U kunt zich ook melden bij de dichtstbijzijnde winkel van Expert. Kijk voor meer informatie www.expert.nl/ of neem voor vragen contact op via scheerenfoppen@expert.nl.

Ik heb een aanbetaling gedaan op een product of betaald via de website, wat nu?

Als u een aanbetaling heeft gedaan of een betaling heeft verricht via de website, terwijl het door u gekochte nog niet is geleverd, heeft u in beginsel een vordering op de failliet ter grootte van de aanbetaling. De curator zal het product in beginsel nog uitleveren. Als u het product niet ontvangt, kunt u uw vordering alsnog indienen door deze te mailen naar sf.crediteuren@stellicher.nl.

U kunt zich ook melden bij de dichtstbijzijnde winkel van Expert. Kijk voor meer informatie www.expert.nl/ of neem voor vragen contact op via scheerenfoppen@expert.nl.

Het door mij gekochte is stuk, wat nu?

Garantieproblemen zijn in beginsel een aanspraak op de failliet. U kunt uw vordering onder overlegging van stukken bij de curator indienen op mailadres sf.crediteuren@stellicher.nl. Indien op het product nog fabrieksgarantie van toepassing is zou u de fabrikant kunnen aanspreken. Indien u via de gefailleerde aanvullende garantie heeft ingekocht via EWP, kunt EWP aanspreken onder de aanvullende garantie.

U kunt zich ook melden bij de dichtstbijzijnde winkel van Expert. Kijk voor meer informatie www.expert.nl/ of neem voor vragen contact op via scheerenfoppen@expert.nl

Als ik nu wat in de winkel of via internet koop, wordt dat dan nog geleverd?

De curatoren zetten de onderneming van de gefailleerde vooralsnog voort. Dat betekent dat u zowel via de winkels als via de webshop nog spullen kunt kopen. Indien via de webshop bestelde zaken niet meer op voorraad zijn, worden deze niet meer door de gefailleerde ingekocht en zullen die niet worden uitgeleverd. Eventueel de betaalde koopprijs zal alsdan worden terugbetaald.

Ik heb nadat Scheer & Foppen failliet is verklaard iets gekocht en het door mij gekochte is stuk, wat nu?

De curator kan geen garantie geven op door hem verkochte zaken. Indien u wat heeft gekocht na faillissementsdatum, kunt u zich wenden tot de fabrikant onder de fabrieksgarantie. U kunt via de curator geen extra garantie meer kopen via EWP, noch anderen.

U kunt zich ook melden bij de dichtstbijzijnde winkel van Expert. Kijk voor meer informatie www.expert.nl/ of neem voor vragen contact op via scheerenfoppen@expert.nl

Meer informatie?

Heeft u nadere vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar sf.crediteuren@stellicher.nl.

Hoe kan ik mijn vordering indienen?

U kunt uw vordering bij de curator indienen door een mail te sturen aan het mailadres sf.crediteuren@stellicher.nl onder vermelding van de omvang van de vordering, waarbij u stukken meestuurt, waaruit de vordering blijkt.

Ik heb zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd, wat nu?

Indien u zaken onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd aan de gefailleerde, wordt dit eigendomsrecht door de curator onderzocht. U kunt uw aanspraak mailen naar sf.crediteuren@stellicher.nl, voorzien van stukken waaruit uw rechten blijken. Na betaling van de gebruikelijke boedelbijdrage kunt u uw eigendommen ophalen indien uw eigendomsrecht wordt erkend. Nu er een afkoelingsperiode is afgekondigd, worden onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken in beginsel niet afgegeven gedurende de afkoelingsperiode.

Ik ben geïnteresseerd om de onderneming van de gefailleerde of delen daarvan te kopen, wat nu?

U kunt een mail sturen naar sf.doorstart@stellicher.nl en of, indien u slechts geïnteresseerd bent in bepaalde activa, een mail sturen naar sf.activa@stellicher.nl.

Vragen over reparatie of afgesloten verzekering

  • Consumenten met vragen over lopende reparaties kunnen terecht in de dichtstbijzijnde Expert winkel
  • Consumenten met vragen over de afgesloten verzekeringen kunnen terecht in de dichtstbijzijnde Expert winkel
  • Contactgegevens zijn via www.expert.nl/winkels op te vragen
  • Consumenten met vragen kunnen zich ook melden via scheerenfoppen@expert.nl